Daha kısa bir hortum basıncı arttırır mı?

Hayır, daha kısa bir hortum basıncı artırmaz. Hortum gibi kapalı bir sistemdeki basınç, hiçbir ek pompa veya kompresörün dahil olmadığı varsayılarak, uzunluğu ne olursa olsun sabit kalır.

Bir akışkan sistemindeki basınç, öncelikle akışkana uygulanan kuvvet ve bu kuvvetin dağıtıldığı alan tarafından belirlenir. Bir hortumda basınç, sıvıyı hortumun içinden iten bir pompa veya başka bir basınç kaynağı tarafından oluşturulur. Pompa sabit bir çıkış basıncını koruduğu sürece basınç aynı kalır.

Daha kısa bir hortumla sıvının akış hızı değişebilir. Daha kısa bir hortum, sürtünme ve direncin azalması nedeniyle sıvının daha hızlı akmasına olanak tanıyarak daha yüksek bir akış hızına neden olabilir. Ancak hortumun herhangi bir noktasındaki basınç aynı kalacaktır.

滚动至顶部